Wie zijn wij?

Shield Group International is een internationaal opererende e-TIC bedrijvengroep, dat wil zeggen dat al onze bedrijven actief zijn op het gebied van Testen, Inspectie en Consultancy en dit gecombineerd met educatie en e-diensten (data services). Onze bedrijven zijn dagelijks bezig met Risico & Compliance Management op het gebied van gevaarlijke stoffen, microbiologie en situaties.

“Onze leefomgeving bepaalt de toekomst van onze kinderen.” Milieu- en gezondheidsvraagstukken zijn aan de orde van de dag. Duurzaam ondernemen en werken aan oplossingen wordt dan ook door iedereen binnen Shield Group omarmt. Hoe houden we de wereld leefbaar? Ook deze vraag heeft Shield Group als drijfveer.

Shield Group streeft ernaar om een gezonde leef-en werkomgeving te creëren die vrij is van asbest, keramische vezels, Legionella, schimmels, chemicaliën, microbiologische organismen en situaties die potentieel gevaarlijk zijn voor de gezondheid of schade opleveren aan het milieu. Daarom staan al onze 800 medewerkers achter ons adagium ‘Keeping the future in shape’.

Onze diensten

Shield Group heeft een breed diensten portfolio op het gebied van Risico & Compliance management.

De verschillende diensten zijn gericht op vier hoofdgroepen:

1. gevaarlijke stoffen en gassen,

2. gevaarlijke micro-biologische agentia,

3. gevaarlijke situaties,

4. duurzaamheidsvraagstukken.

  • Asbest

    Asbesthoudende materialen werden en worden (soms nog) overal ter wereld toegepast in vele gebouwen, schepen, industriële objecten, fabrieken en booreilanden. Lees meer
  • Gevaarlijke stoffen

    De aanwezigheid van gevaarlijke materialen en stoffen, zoals zware metalen, asbest, keramische vezels, Radon, PCB, loodhoudend, organische tin verbindingen, ozonafbrekende stoffen, enz. kan een gevaar vormen voor de gezondheid en het milieu. Lees meer
  • Legionella

    De legionellabacterie kan (zeer) schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens, van een griepachtige ziekte tot zelfs overlijden. Lees meer